V prosinci 2019 budou tréninky jen ve středu 16:15-17:15 (na umělce) !!!