Členské příspěvky

Vážení sportovní přátelé, milí rodiče, 

v druhém pololetí roku 2019 vybíráme členské příspěvky ve výši 500,- Kč. Příspěvky je možné zaplatit

v Hospůdce na hřišti do 31.10.2019.