Členské příspěvky!!!

03.10.2019 14:43

Vážení rodiče, hráči a sportovní přátelé,

do 30.11.2019 vybíráme členské příspěvky
za 2. pololetí roku 2019. Výše příspěvku je 500 Kč / pololetí.
Vybrané prostředky budou řádně zaúčtovány a použity na částečné pokrytí nákladů
spojených s provozem mládežnických družstev. Příspěvky je možné odevzdat v
Hospůdce na hřišti.


Děkuji,

Michal Procházka, sekretář